Embarcacions

Aqui s’insertaran fotografies de les embarcacions i si escau una petita historia i descripció:

Exemple:

FOTO

Nom
Tipus
Anys al club
Historia