Valors i objectius del club

El Club de rem Badalona és un club sense ànim de lucre amb l'objectiu de ser un club sostenible esportivament, però, també, socialment. És per això que el club treballa diàriament per equilibrar els ingressos i les despeses de l'entitat.

Previsió · Ingressos

Quotes socis

Aportacions d'institucions

Donacions

Patrocini i publicitat d'empreses

Merchandising

Activitats socials

Previsió · Despeses

Material esportiu

Material regates

Tràmits federatius

Desplaçaments competicions

Instal·lacions

Treballadors administració

Valors del club

EQUIP

La prioritat es formar esportistes amb valors, tant dins com fora de l'aigua

CONSTÀNCIA

Treballant dia rere dia la tècnica i la força, els resultats arriben

ESFORÇ

És un esport exigent, l'important no és guanyar, sinó millorar dia a dia amb el grup

Valors del rem

IGUALTAT

Els equips femenins i masculins funcionen i entrenen per igual i en igualtat de condicions

SALUT

És una activitat física molt completa

 

FORMACIÓ

És un esport exigent que demana la millor versió de cada esportista

SOLIDARITAT

La rivalitat a l'aigua s'acaba un cop acaba la competició

COMPANYERISME

Tothom és vital dins de l'equip, ningú és prescindible

SACRIFICI

Remar demana moltes hores de dedicació, però aquest esforç val la pena

Què podem aportar a la vostra empresa?

Valors de l'esport i dels esportistes.

TREBALL EN EQUIP

COMPETITIVITAT

ESFORÇ DE SUPERACIÓ

PARTICIPACIÓ

COMPROMÍS

COOPERACIÓ