Club de Rem Badalona

NORMATIVA DEL CLUB

1. EL CLUB

El CLUB DE REM BADALONA (CRB), fundat el 14 d’octubre del 2004, és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a acostar el rem a tothom qui ho desitgi. Té com a objectiu principal promoure el rem de banc fix en l’àmbit de competició. No és un club de lleure encara que disposa d’un grup de no competició.

Cal entendre els interessos esportius del Club de Rem Badalona per damunt els interessos personals o col·lectius. L’objectiu és treballar mitjançant els valors de l’esport i el nostre esperit de col·laboració entre socis/es. Els resultats són patrimoni de tots els socis/es i, per tant, formen part important del futur humà i econòmic del Club.

El CRB vetlla per facilitar i donar tots els mitjans necessaris als esportistes. L’eficiència, la disciplina i el treball en equip són les claus de l’èxit. L’esperit de superació ha de constituir el caràcter dels equips. Així com assumir cada any nous reptes i millorar el rendiment. El Club és de tot/es i entre tots n’hem de tenir cura.

2. VALORS

 • Els interessos esportius i del Club són prioritaris davant els interessos personals o col·lectius.

 • Els resultats de les competicions són patrimoni del Club de Rem Badalona i, per tant, formen part del futur humà i econòmic del club.

 • El Club de Rem Badalona ha de vetllar per facilitar tots els mitjans necessaris als vogadors.

 • Som un club de pedrera, i una de les nostres prioritats és mantenir un planter sòlid, de qualitat i alineada amb els valors del club.

 • L’objectiu de l’equip ESPORTIU (format per aquelles persones que no poden o no volen comprometre’s al nivell dels equips de competició), és tenir la millor tècnica possible i mantenir un nivell de qualitat de la pràctica esportiva a l’aire lliure.

 • Ser soci del CLUB DE REM BADALONA no és aliè a les tasques que existeixen del dia a dia del club:

   • Fer un bon ús de les instal·lacions.

   • Participar de manera activa en la vida social del club (organització de regates, exhibicions…)

3. ENTRENAMENTS

 • La direcció tècnica del club decideix els dies d’entrenament de cada equip. Se seguiran les pautes marcades des de direcció tècnica i dels tècnics del Club.
 • En cas de no poder assistir a un entrenament, s’ha de comunicar amb antelació al seu responsable d’equip.
 • En cas de no poder realitzar l’entrenament o una part d’aquest per lesió s’haurà de comunicar al responsable per poder adaptar-lo.

4. ESPAIS COMUNS

 • Els esportistes que tinguin la clau del club en cap cas podran cedir-la sense comunicar-ho al responsable i aquest ho hagi aprovat. Està totalment prohibit fer-ne cap còpia.

 • Es respectaran els dies i horaris estipulats per fer els entrenaments.

   • En qualsevol cas es donarà prioritat als equips que estiguin entrenant dins del seu horari.

 • En cas d’haver de recuperar un entrenament, s’haurà de comunicar a direcció tècnica o al tècnic de l’equip per concretar quan pot disposar de l’espai i el material, prioritzant sempre a l’equip que està entrenant dins del seu horari.

5. MATERIAL

CLUB:

 • Es desarà tot el material al seu lloc després del seu ús.

 • Es netejaran les guies dels ergòmetres després de cada ús, independentment que l’hagi d’utilitzar algú a continuació.

 • En cas de competició, els recursos del Club principalment van destinats a aquesta.


PORT:

 • S’ha de tenir cura de les embarcacions a l’hora de treure-les de l’hangar, en el seu transport i durant l’entrenament.

 • Els rems es deixaran sobre cavallets abans i després de cada entrenament.

 • Després de cada entrenament s’haurà de dessalar amb aigua dolça el material (bots, rems, motor de la pneumàtica…)

 • La porta de l’hangar romandrà sempre tancada durant l’entrenament i el comandament es retornarà a control portuari en acabar.

6. CODI DE CONDUCTA

GENERAL:

 • El respecte envers els companys, tècnics o qualsevol soci del club va per sobre de tot. No es tolerarà cap falta de respecte a la institució.
 • Es respectaran totes les decisions preses per la Junta Directiva o direcció tècnica, ja que sempre es vetllarà pel bon funcionament del Club.
 • Durant els entrenaments es respectaran les decisions de l’entrenador. En cas de discrepància o desacord es podrà comentar un cop finalitzat l’entrenament.
 • Sempre que duguem la indumentària del club pel carrer independentment d’estar o no en una activitat del club, evitarem comportaments incívics o que puguin afectar la imatge del Club.
 

COMPETICIÓ:

 • Tots els esportistes que estiguin convocats (titulars i suplents), s’hauran de desplaçar. Si algú que hagi estat convocat no pot assistir a una competició ho haurà de comunicar amb antelació suficient.
 • S’ha de ser puntual en l’hora de sortida dels esportistes cap a la competició. No s’esperarà a ningú i serà responsabilitat personal d’arribar a l’hora per mitjans propis.
 • A l’hora d’arribar i marxar de les competicions, cada equip tindrà assignades unes tasques que s’hauran de realitzar de manera ordenada.
 • Durant el transcurs de les competicions se seguiran les indicacions del tècnic de cada equip.
 • Durant les regates es mantindrà la cohesió de grup (el club es mantindrà junt) i es col·laborarà en l’ajuda d’entrades i sortides de les embarcacions.
 • Per sobre de tot tindrem respecte pels rivals dins i fora de l’aigua.
 • En cap cas participarem en enfrontaments verbals i molt menys físics amb altres esportistes o altres equips.
 • Cap esportista s’enfrontarà a cap àrbitre o organitzador de la regata. Si existeix alguna queixa, es comunicarà exclusivament al delegat del club perquè pugui presentar una queixa formal.

7. INDUMENTÀRIA

CLUB:

 • S’haurà de dur la roba i el calçat adequat (sabatilles d’esport, samarreta tècnica, etc.)
 • Cada esportista haurà de dur una tovallola personal.
 • Cada esportista haurà de dur un bidó d’aigua.
 • Es recomana portar roba de recanvi.

PORT:

 • Evitarem portar teixits de cotó, ja que no és transpirable i afavoreix la deshidratació.
 • S’haurà de dur el calçat adequat (sabatilles d’esport) per si es practica alguna activitat complementària fora de l’aigua (córrer, saltar…)
 • Cada esportista haurà de dur una tovallola personal.
 • Cada esportista haurà de dur un bidó d’aigua.
 • S’haurà de portar roba de recanvi (el rem és un esport aquàtic).

COMPETICIÓ:

 • Obligatori portar el DNI o equivalent.
 • A les competicions sempre es vestirà amb l’equipació oficial del club. Aquestes són les peces imprescindibles:
   • Platanito.
   • Samarreta.
   • Dessuadora.
 • Per normativa de regates la samarreta interior i les gorres sempre hauran de ser del color que el Club o el responsable estableixi.
 • Portar roba de recanvi.

8. ACTIVITATS EXTRAESPORTIVES

Cada quatre mesos a partir de l’inici de temporada es farà un cap de setmana de manteniment general de les instal·lacions del club i el port durant els horaris d’entrenament de cada equip.

 • Sessió 1 – OCTUBRE (inici de la temporada)

 • Sessió 2 – FEBRER (meitat de temporada)

 • Sessió 3 – JUNY (temporada d’estiu)

Fotografies: Photosport Cambrils (portada) Helena Guasch (peu de pàgina).